Sluppen Ruth

Skibslauget Ruth

Formålet med Skibslauget Ruth er at bevare skibet "levende" gennem sejlads med skibet. Skibslauget blev dannet ved en stiftende generalforsamling i foråret 2005.

For at være medlem af skibslauget kræves det, at man deltager aktivt i sommer-, så vel som vinteraktiviteterne omkring skibet. Dette indbefatter oprigning og nedrigning, rengøring og maling, samt almindelig vedligeholdelse af rig og sejl. Om sommeren sejler lauget omkring i Danmark, og viser hvordan et stort sejlskib uden motor kan manøvrere i og udenfor havn.

Dagligdagen ombord

Der er nogle særlige forhold omkring et større sejlskib uden motor, - især med hensyn til hvordan man sejler ind og ud af havn, og gennem snævre render. Sluppen Ruth er et skib som sejler nøjagtigt "som dengang" - d.v.s. at Skipper er underlagt naturens luner, og i mange tilfælde er nødt til at ankre op for at afvente gunstig vind.

Selv om Ruth er et "gammeldags" sejlførende fragtskib, som laster 24 ton, er hun ikke nødvendigvis et langsomt skib. Årets sommertur (2007) bød på flere hurtige stræk - f.eks. afsejling fra Hundested, Sjælland lørdag den 28 juli kl. 13.30 og ankomst til Hou, nord for Limfjorden næste morgen kl. 09.00. Det er 90 sømil - en tur på 19½ time på en skarp foran for tværs, i frisk vind til kuling og meget grov sø. Alligevel løb den gamle dame et snit på mere end 4.6 knob over grunden - ikke så helt ringe - som de siger i Jylland.

Vi har ikke strøm ombord, så når mørket sænker sig over havet tændes de godkendte petroleums lanterner. Toilettet er en pøs, og ferskvand medbringes i tønder. Kabyssen er også "petroleumsdrevet" - men kan mønstre de herligste varme og kolde retter, når vores Hovmester rigtig ruller sig ud!

Såfremt man ønsker at undgå motorstøj og flertallet af de "normale" moderne faciliteter findes der intet bedre end at sejle med Europas ældste sejlende Fragtskib - fremdrevet udelukkende ved vindens kraft.

Man ser og oplever utroligt mange ting. Det meste er noget som aldrig fornemmes ved sejlads med moderne lystsejlere. Tænk bare på hvor "spændende" det kan være at gå gennem Frederikssund klapbroen med et motorløst sejlskib som vejer i nærheden af 30 Ton! Det kræver timing at være på rette sted i rette tid og evne at "læse" vinden (og passe på ikke at knuse de andre både, som ikke kan forstå hvorfor F..... vi ikke starter motoren!)

Mange af laugets medlemmer holder ligeså meget af at lære om gamle metoder ved vedligeholdelse, som at lære at gå under sejl med skibet. Lauget har en række årlige fælles begivenheder som Pinsetur, sommertur, aftensejladser, efterårssejladser og sæsonafslutning med overnatning og skipperlabskovs!

Lauget optager gerne nye medlemmer (efter et års prøvetid) efter devisen: "Arbejde Adler" og "Vi lover ikke noget - til gengæld holder vi det!".

Laugets medlemmer afrigger Ruth og bringer tovværk i depot for vinteren.

Denne side er sidst opdateret den 18-05-2008.