Sluppen Ruth

Fragtsejlads

Oprindeligt sejlede Ruth med fragt mellem Norge og Jyllands kyst. Derfor eksperimenterer skibslauget nu med at sejle med fragt. Hvordan stuves godset ombord? Hvordan bruges skibets grej til at laste og losse med?

I 2008 sejlede vi med en ladning øl fra Herslev Bryggeri til Roskilde. Det er ikke helt samme afstand som fra Norge til Jylland. Og ikke helt samme last... Men det gav nogle gode erfaringer. Her er en reportage fra dagen.

De Maritime Dage 2009

Lørdag den 13. juni 2009 anløber Ruth igen Roskilde Havn med en ladning øl fra Herslev Bryggeri. Denne gang som en del af de Maritime Dage i Roskilde Havn den 13. og 14. juni 2009.

Losning fra et gammelt sejlskib - i 2008

Lørdag den 31. maj 2008 vistes i Roskilde Havn losning af gods fra lastrummet i et gammelt sejlskib til en hestevogn på kajen. Sluppen Ruth anløb havnen lørdag formiddag ca. kl. 11 og forhalede til molen, hvor en hestevogn stod klar til at modtage lasten fra skibet.

Kusken bakker sin vogn hen til skibet. Første ladning øl hænger allerede i bommen.

Mandskabet hejser næste ladning op af lastrummet.

Sluppen Ruth er det ældst sejlende fragtskib i Danmark uden motor, et fartøj i Nationalmuseets fartøjssamling, restaureret og ført tilbage, som det var udstyret omkring 1890. Skibet drives alene med sejl, og besætningen vil demonstrere hvordan det kan have set ud, når et sejlskib anløb Roskilde Havn omkring forrige århundrede med en ladning øl. Losning sker ved, at storsejlsbommen hæves som lossebom og med hjælp af taljer og håndspil hentes ølkasser og fustager op fra lastrummet til den ventende hestevognen på kajen.

Skibet blev bygget i 1854 og i dag hjemmehørende i Roskilde museumshavn. Fra Roskilde sejles skibet af et skibslaug, der formidler sejlads med sejlskib uden motor

Efter losning vil der være åbent skib et par timer.

Hestevogn sørger for den videre transport

Den jyske hest, også kendt som bryggerhesten, var datidens trækkraft. To heste er forspændt en gammel fjedervogn fra omkring år 1900 og vil med vogn og kusk fordele øl til kunder i Roskildes gågade og i kvarteret nær havnen.

Hestene venter tålmodigt mens ølkusken afregner indenfor.

Transporten med skib og hestevogn sker i et samarbejde mellem Skibslauget Ruth, Andelsbyen i Holbæk og Herslev Bryggeri. Arrangementet gennemføres for at vise, hvordan varer transporteredes i gamle dage via søvejen og distribueredes med heste- eller trækvogn. Lasten er tidligere taget om bord i Herslev havn og sejles til Roskilde. Besætningen på 4-6 mand på Sluppen Ruth og en kusk samt to medhjælpere til hestevognen giver ide om, at indtjeningen dengang var lille, men arbejdsopgaven stor.

I dag ses i mange danske havne, at skibe lastes og losses med kraner, med spil, el-motorer og hydraulik. Containere sættes på trailere og køres ud til fabrikker og kunder, nøje afstemt med køreruter og stramme tidsplaner. Sådan har det ikke altid foregået.

Læs mere her

Pressemeddelelse fra Nationalmuseet (PDF)
Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk
Herslev Bryghus
Indslag i TV2 Lorry

Denne side er sidst opdateret den 03-06-2008.