Sluppen Ruth

Sluppen Ruth med 2 reb i storsejlet og mindste klyver - grundet kraftig blæst. Bemærk, at der er hele 10 mand ombord...

Ruths historie

Sluppen Ruth blev bygget i Svinör, Norge, så tidligt som i 1854. Fartøjet sejlede i mange år rute på Skudefarten, mellem det sydlige Norge og Ladepladser på den åbne strand i Nordjylland. Der sejledes landbrugsprodukter fra Danmark til Norge. Returlasten til Danmark var typisk tømmer & jernvarer, - men der medtoges også passagerer, - som på denne måde sparede ugers transport, ved ikke at skulle rejse over land, gennem Norge og Sverige. Det var ikke ualmindeligt, at passagererne deltog i håndtering af sejlene og andet forefaldende arbejde. Skibet tilhører en særlig klasse af skibe, bygget til dette bestemte formål. Fartøjet er bredt og fyldigt, stikker ikke mere end 172 cm. - og lastedes hyppigt med store dækslaster af brædder og bjælker.

Oprindeligt var hovedparten af Danmarksslupperne klinkbyggede af Egetræ, for at besidde den fornødne elasticitet, - dels til at føre meget sejl i høj sø, - og dels for at kunne tåle de uundgåelige stød og bump som fulgte, når skibet løb ind mellem 2. og 3. revle på den lejlighedsvis barske Vestkyst, - for at overføre sin last til store "fladbåde" som roedes ud fra stranden. (Disse fladbåde var omkring 10 meter lange, helt fladbundede, og fremdriften var 6 til 8 årer, med besætning bestående af bønderkarle & folk fra Købmandsgårdene)

Da "Danmarksfarten" gradvis ophørte, kom "Familien" - som skibet dengang hed - på danske hænder i 1888. Herefter indgik skibet i den almindelige danske småskibstrafik - med afstikkere til sverige og til nordtyskland - til alle steder, hvor der nu engang var fragt at få. Stadig, med den originale Sluprig. Men i 1898 blev Ruth totalt ombygget! Klædningen blev ændret fra klink til Kravel, og skibet gennemgik en formelig "hovedreparation".

I årenes løb har Ruth haft mange ejere - er blevet ombygget mange gange, og så sent som i 1921 påbyggedes styrehus i forbindelse med installering af fartøjets allerførste maskine - en eencylindret glødehovedmotor. Ruth var hjemmehørende i mange forskellige havne: Bandholm - Rudkøbing - Mariager, og i Limfjorden. Men i 1923 solgtes sluppen til Skipper Lars Dyhr - som i de følgende 45 år besejlede Limfjorden - de seneste år uden den oprindelige rig, men med en stærkere glødehovedmotor.

I allersidste øjeblik blev sluppens linier reddet - da en del-restaurering påbegyndtes - her ses skroget i Nyhavn

I 1967 blev Ruth testamenteret til et kulturhistorisk museum og ejes i dag af Nationalmuseet. Takket være en donation fra Lodbergs Legat, lykkedes det i 1978 - i sidste øjeblik - at reparere skroget, og bevare de unikke linier fra denne den sidste "Danmarksslup". I 1993 donerede samme Legat - sammen med Civilingeniør Aage Louis Hansens Mindefond - et samlet beløb, som muliggjorde færdiggørelsen af den påbegyndte restaurering. Skibet stod færdigt og tilrigget i 1996 - bevidst ført tilbage til den form det havde efter den store ombygning i 1898 - det vil sige, med sejl efter de gamle sejltegninger, - intet styrehus eller maskine - skippers kahyt, forreste lukaf og lastrum indrettet fuldstændig som dengang skibet var helt afhængig af vind til sin fremdrift.

Sluppen Ruth er den eneste bevarede Danmarksslup med de karakteristiske kendetegn for disse fartøjer der gik i skudefarten mellem Danmark og Norge - en todelt mast, styret af en lang rorpind, hjerteformet agterspejl og en klyverbom hvor klyveren hales ud ved hjælp af en jernring.

Denne side er sidst opdateret den 18-05-2008.